inflacja

Inflacja cały czas szaleje – jak wygląda sytuacja?

Inflacja się nie uspokaja – jak wygląda jej obecny stan?

Inflacja w Polsce niestety znowu przyśpieszyła. W lutym wyniosła ona 2,4 proc. a w marcu odnotowaliśmy skok do 3,2%. Tym samym przebiliśmy cel inflacyjny NBP. Nie da się ukryć, że to największy skok w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Według szacunków GUS  indeks cen konsumpcyjny wzrósł o 3,2 proc względem marca 2020 r. CPI, czyli indeks cen konsumpcyjnych, jest główną miarą inflacji w naszym kraju. Jeśli spojrzymy na dane z ostatniej dekady, to właśnie odnotowaliśmy jeden z największych miesięcznych wzrostów.

Inflacja 2021

Ekonomiści już wcześniej spodziewali się, że inflacji przyśpieszy. Przesłanką mogła być na przykład niska baza odniesienia z 2020 r. Wiązała się ona z tym, że w marcu ubiegłego roku ceny ropy naftowej się załamały. Przeciętne oczekiwania krążyły wokół odczytu o wysokości 2,9%. Najczarniejsze prognozy zakładały, że wzrost CPI będzie wynosił 3,1 proc.

Inflacja w Polsce

Zadaniem NBP jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% rocznie. Oczywiście bierze się pod uwagę odchylenia rzędu jednego punktu procentowego w dowolną stronę. Co się przyczyniło do przyśpieszania inflacji w marcu? Na pewno podwyżka cen paliwa, a mowa tu podwyżce na poziomie 7,6 proc. Dla porównania w lutym potaniały one o 3,7%. Mowa tu cały czas o podwyżkach i obniżkach rok do roku.

Wzrost cen 2021

Możemy też zauważyć, że wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych nieco wyhamował. O ile w lutym wzrost ten wynosił 0,6% rok do roku, tak w marcu było to 0,5%. Ekonomiści stwierdzają również, że w marcu nastąpiło przyśpieszenie inflacji bazowej. Nie obejmuje ona energii ani żywności, a wyniosła ona ok. 3,8-3,9% rok. do roku w marcu w porównaniu z 3,7% we wcześniejszym miesiącu.

Wielu ekonomistów spodziewało się nie tak dawno, że w 2021 r. inflacja będzie dużo niższa niż w 2020 r. Wtedy wynosiła one – uśredniając – 3,4%. Niestety jednak te prognozy się nie sprawdziły. Jak będzie wyglądać przyszłość polskiej i światowej gospodarki? Na razie wszystko okrywa mgła tajemnicy.