podatek liniowy

Podatek liniowy i jego wpływ na wzrost gospodarczy

Podatek liniowy a wzrost gospodarczy

Czy istnieje zależność między liniowym podatkiem dochodowym a tempem wzrostu gospodarczego? Kraje Europy wschodniej, które ten podatek wprowadziły, udowadniają, że tak. Warto spojrzeć, co na ten temat mówi Brian Wheaton, autor pracy „The Macroeconomic Effects of Flat Taxation: Evidence from a Panel of Transition Economies”. W swojej analizie podaje on przykłady państw byłego bloku wschodniego, które na taką reformę się zdecydowały. Jak wyglądał wzrost gospodarczy w tych krajach po wprowadzeniu takiego sposobu opodatkowania?

Co statystyki mówią o podatku liniowym?

Zwróćmy uwagę na to, że od roku 1913 ani w USA ani w żadnych innych krajach Europy Zachodniej nie stosowano dochodowego podatku liniowego. Zaczęto je jednak wprowadzać od 1994 roku w krajach postkomunistycznych. Bierzemy pod uwagę także fakt, że pięć państw wycofało się z tego systemu i wróciło do poprzedniego stanu. Dlaczego państwa dawnego bloku wschodniego decydowały się na wprowadzenie takich zmian? Często chodziło o to, aby dorównać państwom sąsiednim. Przykładem tego może być Ukraina, której początkowa stawka podatku liniowego wynosiła 13%. Chodziło po prostu o tym, aby nie być gorszym od Rosji i Białorusi. Po jakimś czasie stawkę zmniejszono do 12%.

W 2007 roku podobny podatek – tym razem 10% – wprowadziła Macedonia. Za jej przykładem poszły sąsiadujące kraje – Bułgaria i Albania. One również wprowadziły stawkę dziesięcioprocentową. Po nich były Kirgistan oraz Kazachstan. Jaki wpływ na gospodarkę miała ta zmiana? Otóż według Wheatona  udało się dzięki temu podwyższyć tempo wzrostu PKB aż o 1,36 (uśredniając) punktu procentowego.

Czym jest podatek liniowy?

Co to jest podatek liniowy? Jest to jeden ze sposobów opodatkowania dochodów danego przedsiębiorcy. Stała stawka takiego podatku wynosi 19% i wynosi ona tyle samo bez względu na to, ile wynosi dochód firmy. W sytuacji, gdy przedsiębiorca odprowadza podatek liniowy, dochód obliczany jest tak samo jak w przypadku zasad ogólnych. Dochód takiego przedsiębiorcy oznacza standardowo różnicę między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Przedsiębiorca, który taki podatek płaci, musi prowadzić Podatkową Księgę Przychodą i Rozchodów. Oczywiście taki przedsiębiorca musi w ciągu roku płacić zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczki takie można opłacać kwartalnie albo miesięcznie według dziewiętnastoprocentowej stawki.