polskie firmy

Polskie firmy na temat „Polskiego Ładu”. Co mówią badania?

Polskie firmy na temat „Polskiego Ładu”. Konfederacja Lewiatan przedstawia wyniki ankiety

Polskie firmy wzięły udział w badaniu Konfederacji Lewiatan na temat Funduszu Rządowego Polski Ład. Wyniki pokazują, że jedynie 27% polskich przedsiębiorców popiera ten program, a 73% jest zdecydowanie przeciw.

Wśród wszystkich firm, najbardziej negatywnie do Polskiego Ładu są średnie przedsiębiorstwa. Wśród nich aż 81% opowiedziało się przeciwko rządowemu programowi. Trochę inaczej wygląda to w przypadku dużych firm, gdzie 34% przedsiębiorców ma dobrą opinię na jego temat. Z kolei wśród małych firm proporcja między poparciem a krytyką wynosi 71 do 29%.

Badanie konfederacji Lewiatan

Na zlecenie Konfederacji Lewiatan CBM Indicator przeprowadził badanie „Indeks Biznesu”. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa przedsiębiorców, która miała ocenić strategię związaną z Funduszem Rządowym Polski Ład. Oceniali między innymi kwestię podniesienia kwoty wolnej od podatku czy 9-procentową składkę zdrowotną dla indywidualnych przedsiębiorców.

Według szacunków Lewiatana, na zmianach tych straci bardzo duża część przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mają bezpośrednio odczuć negatywne konsekwencje programu. Okazuje się, że firmy, które rozliczają się na zasadach ogólnych, nie mają dużych dochodów, będą mogły nieco zyskać. Niestety również i one będą musiały zmierzyć się ze zwiększoną ceną materiałów i surowców, których potrzebują do produkcji swoich towarów.

Podwyżki opłat a ceny towarów i usług

Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan ocenia, że podwyżki opłat dla przedsiębiorców mogą mieć znaczny wpływ na ceny towarów i usług. Zauważa, że ci, którzy zyskają na zwiększeniu wynagrodzeń netto, i tak stracą ze względu na większe wydatki. Według eksperta nie ma takiej możliwości, aby ta skala zwiększenia podatków i składek miała nie spowodować wzrostu cen. Wyciąga on więc pesymistyczny wniosek, że tak naprawdę stracą na tym wszyscy.

Dodatkowo stratę poniosą ci, którzy wynajmują mieszkania. Ze względu na to, że nie będą mogli rozliczać się na zasadach ogólnych, będą musieli ponosić większe koszty. Widzimy więc, że nie tylko polskie firmy stracą na tej strategii, ale też osoby prywatne. Jest to jednak tylko prognoza, a program jest jeszcze zbyt młody, aby móc wyciągnąć pełne wnioski.

Jeśli nie polskie firmy to może samorządy?

Z Polskiego Ładu chętnie korzystają lokalne samorządy. Dzięki dofinansowaniu państwowemu województwa, powiaty i miasta mogą przeprowadzać inwestycje, które w innym wypadku byłyby niemożliwe. Pieniądze z programu trafiają na konkretne cele, co wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Jest to zabezpieczenie, aby samorządy nie wydawały pieniędzy na to, co nie jest priorytetem.