Czym jest podatek liniowy? – podstawowa definicja

Podatek liniowy to forma opodatkowania dochodów, często zestawiana z powszechnie stosowanym ogólnym ich opodatkowaniem.

Jeśli wybieramy podatek liniowy, wtedy niezależnie jakie mamy dochody oddajemy z nich 19% do skarbu państwa.

Które opodatkowanie jest bardziej opłacalne ?

Podatnik wybierający opodatkowanie na zasadach ogólnych płaci zaledwie 17% procentową stawkę PIT, jednak gdy próg dochodu przekroczy 85 tysięcy 528 złotych stawka do zapłacenia wzrasta do 32%(z różnicą kwoty zmniejszającej podatek). Wybierając podatek liniowy odczujemy korzyść dopiero przy rocznych dochodach wyższych niż 95 tysięcy złotych.

Ograniczenia podatku liniowego

Podatek liniowy wydaje się bardzo atrakcyjny, jednak ma ograniczenia takie jak  np.:

  • jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych, mamy możliwość skorzystania z większości ulg w tym na dzieci, a przy podatku liniowym nie mamy takiej możliwości;
  • nie możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeśli jego/jej dochody są niskie, albo ich nie ma;
  • samotny rodzic z dzieckiem nie może rozliczać się podatkiem liniowym.
  • kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana w opodatkowaniu liniowym.

Jeszcze więcej artykułów o ekonomii, biznesie, oszczędzaniu i inwestycjach znajdziesz w portalu https://www.przegladfinansowy.pl/.

Podatek liniowy – ulgi

Podstawowe opodatkowanie w podatku liniowym można pomniejszyć np. o straty poniesione w okresach ubiegłych, czy wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Przedsiębiorca stoi przed dylematem jakie opodatkowanie wybrać, można je zmienić do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w danym roku przychód.

Jeżeli podejmiemy decyzje o zmianie opodatkowania, wtedy musimy złożyć informacje u naczelnika we właściwym urzędzie skarbowym. Rozliczenie roczne odbywa się przy użyciu deklaracji PIT-36L. Można rozliczać się w cyklach kwartalnych lub miesięcznych.

Podatek liniowy przysługuje tylko podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Ten, który prowadzi działalność rolniczą nie może być opodatkowany liniowo, jednak z metody liniowej można skorzystać jeśli prowadzi się specjalne działy produkcji rolnej. Dochody opodatkowane liniowo nie łączą się z dochodami z innych źródeł, dla nich musimy złożyć odrębne zeznania.