Jakie prace można uznać za roboty drogowe?

Powszechnie roboty drogowe utożsamia się tylko z budową dróg. Mało kto wie, że w zakres tego pojęcia wchodzą również prace modernizacyjne prowadzone na parkingach, układanie chodników czy tworzenie ścieżek rowerowych. Co dokładnie zalicza się do robót drogowych, a co zdecydowanie nie?

Jako użytkownicy dróg przyzwyczailiśmy się już do tego, że część ulic jest regularnie zamykana na czas remontu, inne stają się trasami objazdowymi, a jeszcze inne faktycznie wymagają naprawy, ale od lat nikt się nimi nie zajmuje. Są takie miejsca, które wydają się być w remoncie przez cały czas od bardzo dawna i takie, które wyjątkowo szybko oddaje się do ponownego użytku.

Dość oczywistym jest, że remonty, podobnie jak kompleksowe wykonanie dróg, zaliczane są do robót drogowych. A co np. z budową zatoczek, odtworzeniami nawierzchni albo z przebudową mostów? To także prace drogowe?

Budowa dróg od podstaw

Zanim odpowiemy na to pytanie, wyjaśnijmy, że aby wykonać drogę od podstaw, trzeba przeprowadzić szereg prac przygotowawczych i robót ziemnych. Mowa m.in. o oczyszczeniu terenu, wykonaniu wykopów oraz wyrównaniu podłoża. Dopiero na tak przystosowanej przestrzeni można przystąpić do budowy wzmocnień, podbudowy z kruszyw kamiennych lub bitumicznej, a także położenia warstw wierzchnich. Warstwę wierzchnią tworzy się z kostki betonowej, kamiennej lub masy bitumicznej w zależności od potrzeb inwestora.

Do robót drogowych zalicza się także budowę zatoczek, placów parkingowych i chodników, montaż sygnalizacji świetlnej, a nawet nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy.

Prace remontowe i modernizacyjne

A wspomniane wcześniej odtworzenia nawierzchni? To również roboty drogowe, ale wykonywane w ramach prac remontowych. Prace remontowe mogą obejmować ponadto naprawę nawierzchni utwardzonych różnego typu, równanie i wzmacnianie nawierzchni nieutwardzonych, wykonywanie przepustów drogowych, roboty odwodnieniowe powierzchniowe czy usunięcie zniszczonych warstw nawierzchni.

Wśród prac modernizacyjnych można wymienić np. budowę chodników, ustawienie słupów oświetleniowych oraz inne działania, które wpływają na unowocześnienie i trwałe ulepszenie drogi.

Konserwacja dróg

To nadal nie wszystko. Roboty drogowe to także konserwacja dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. W ramach prac konserwacyjnych wykonuje się m.in. prace brukarskie i bitumiczne w tym naprawę pęknięć, poprawia się stan techniczny nawierzchni nieutwardzonych – wyrównuje je tak, aby jazda po nich była bardziej komfortowa – oraz w razie potrzeby przeprowadza się frezowanie.

Remonty obiektów mostowych, kolejowych itp.

Czy mosty drogowe i kolejowe, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, estakady i kładki traktowane są jak elementy dróg? Nie, dlatego przebudowa i remonty mostów oraz innych wymienionych obiektów nie jest zaliczana do robót drogowych. To budownictwo inżynieryjno-lądowe, które wymaga innych umiejętności i wykorzystania specjalistycznych maszyn niż budownictwo drogowe.

Remonty obiektów mostowych przeprowadza m.in. firma Radpol (https://rad-pol.pl/oferta).