Odkryj potencjał swojej drużyny sprzedażowej z FinxS Sales Assessment®

Czy wiesz, jakie kompetencje posiadają Twoi pracownicy w dziale handlowym? Czy weryfikujesz te kompetencje w obiektywny sposób i masz pewność, że każdy sprzedawca maksymalnie wykorzystuje swój potencjał? Jeśli nie – dowiedz się, jak możesz w łatwy sposób przeprowadzić tego typu działania z narzędziem FinxS Sales Assessment®

Czym jest FinxS Sales Assessment® (FSA)?

Zadaniem FinxS Sales Assessment jest zbadanie kompetencji sprzedażowych osób, które pracują w zawodzie co najmniej 6 miesięcy. W ramach badania wybrana osoba wypełnia kwestionariusz on-line, zawierający pytania dotyczące typowych sytuacji sprzedażowych. Efektem badania jest analiza odpowiedzi w kontekście 18 kluczowych kompetencji sprzedażowych (są to m.in. zdobywanie zaufania, kontrola procesu sprzedaży, prospecting, skuteczne zadawanie pytań czy orientacja na rywalizację). Choć wyniki są prezentowane w procentowej skali, to warto pamiętać, że ani wysoki, ani niski wynik w przypadku którejkolwiek kompetencji nie jest z góry negatywny czy pozytywny. Ponadto warto pamiętać, że FSA nie sprawdza inteligencji ani wiedzy branżowej pracownika, poza tym nie jest testem psychologicznym. Raport z FinxS Sales Assessment® zawiera istotne informacje na temat zachowań pracownika na kluczowych etapach sprzedaży: weryfikacji kontaktów, kontaktu wstępnego, kontaktu bezpośredniego, zamknięcia sprzedaży (czyli kroki przed pierwszą sprzedażą) i pilotaż, utrzymanie i rozszerzenie (etapy posprzedażowe).

Dlaczego warto wykorzystać FSA w firmie?

Kondycja działu sprzedażowego i jego rozwój jest kluczowe w kontekście budowania dobrze prosperującej firmy. Działania, które mają na celu uwolnienie potencjału handlowców, muszą mieć obiektywne podstawy. FSA daje sposobność do zebrania danych na temat faktycznych kompetencji poszczególnych pracowników. Ich interpretacja przez liderów może doprowadzić do niezwykle ważnych decyzji.

Jedną z nich jest otwarcie procesu rekrutacji. Ma to uzasadnienie w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo buduje zespół sprzedażowy i poszukuje nowych osób. Może się również okazać, że w firmie brakuje osób o wymaganych umiejętnościach i rekrutacja jest konieczna. To oczywiście nie wszystko. Analiza FinxS Sales Assessment® pozwala uzyskać ważne informacje na temat potencjału rozwojowego pracowników, którzy mogą równocześnie lepiej zrozumieć swoje mocne i słabsze strony. W ten sposób liderzy mogą wyznaczyć kierunki rozwoju poprzez dodatkowe szkolenia. Urzeczywistnienie potencjału może także oznaczać zmianę stanowiska – niektóryz z handlowców mogą np. zdecydowanie lepiej czuć się w zamykaniu sprzedaży niż w działaniach rozszerzających (zwiększających sprzedaż). Wówczas zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wewnętrzna roszada, dzięki której pracownik może zwiększyć swoją skuteczność, a co za tym idzie, satysfakcję zawodową.

W extended.tools pomagamy firmom lepiej zrozumieć, jak wykorzystać zawartość raportu FinxS Sales Assessment®. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat samego badania, jak i możliwości, jakie otwiera przed zespołami sprzedażowymi.