Jak wyselekcjonować ETF dostosowane do naszego portfela inwestycyjnego?

Fundusze ETF to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych instrumentów pochodnych, który umożliwia ulokowanie swojego kapitału w fundusze naśladujące ruchy cenowe walut, surowców czy indeksów giełdowych. Z jednej strony fundusze ETF zapewniają nam dywersyfikację funduszu, z drugiej mogą zwiększyć potencjalną stopę zwrotu całego portfela. Jak dobrać fundusze, które dopasują się idealnie do naszej strategii inwestycyjnej?

Koszty zarządzania funduszem

Na samym początku, decydując się na wybór konkretnego funduszu ETF do swojego portfela, warto zwrócić szczególną uwagę na dość przyziemny czynnik, jakim jest koszt obsługi danego funduszu w naszym portfelu. Wyświetl stronę internetową, by zobaczyć, jak szeroki wybór ETF posiadają brokerzy, a następnie porównaj koszty zakupu funduszy pomiędzy najbardziej dopasowanymi do naszego portfela instrumentami.

Na szczęście w ogólnym rozrachunku koszty handlu ETF nie są tak wysokie, jak na przykład zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jednak w zależności od dostawcy funduszu, aktywa bazowego, a także potencjalnej stopy zwrotu, ceny te mogą się znacznie różnić. Dobierzmy zatem fundusz, którego relacja ceny do wskaźnika risk/reward jest optymalna.

Wielkość funduszu ETF

Fundusze ETF cechują się różną wielkością, czyli wolumenem kapitału, który jest alokowany. W samym procesie uzyskiwania potencjalnej stopy zwrotu wielkość funduszu nie ma ogromnego znaczenia. Świadomy inwestor zdaje sobie jednak sprawę z tego, że dostawcy instrumentów finansowych bacznie analizują sytuację wolumenu portfela swoich ETF, i od czasu do czasu decydują się na zamknięcie takich funduszy, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Choć odzyskanie kapitału z zamkniętego funduszu ETF nie stanowi ogromnego wyzwania, jest to zawsze pewnego rodzaju komplikacja, a środki, które czekają na wypłatę, mogłyby być w tym samym czasie inwestowane w inny instrument. Jaki poziom alokowanego kapitału jest bezpieczny, by nie obawiać się rychłego zamknięcia funduszu? Zdania ekspertów są podzielone, jednak możemy założyć granicę 100 milionów euro, ponad którą możemy spokojnie inwestować swoje środki bez obaw o zaskakujące wieści o wygaszaniu funduszu ETF.

Rynek instrumentu bazowego

Co do zasady, inwestorzy sięgają po ETF w konkretnym celu. Portfele z dużą ilością agresywnych instrumentów potrzebują funduszy bezpieczniejszych, naśladujących poziomy cenowe relatywnie stabilnych aktywów. Z drugiej strony inwestorzy nastawieni na długoterminową ochronę kapitału od czasu do czasu mogą postawić kapitał na fundusze ETF inwestujące w agresywne aktywa.

Rynek instrumentu bazowego jest zatem jednym z najskuteczniejszych czynników, który powinien być brany pod uwagę przez inwestora. ETFy są w dzisiejszych czasach dostępne na praktycznie każdym rynku, od akcyjnego, przez surowcowy, walutowy, kryptowalutowy aż po rynki futures.