Zmienna czy stała stopa oprocentowania kredytu? Oto jest pytanie!

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznych podwyżek stóp procentowych. Ma to duży wpływ na wysokość rat, spłacanych przez kredytobiorców. Z każdą decyzją Rady Polityki Pieniężnej zmienia się sytuacja finansowa milionów Polaków. Duża część z nich rozważa konwersję zmiennego oprocentowania kredytu na zobowiązanie o stałej stopie. Czy zawsze jest to dobre rozwiązanie?

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznych podwyżek stóp procentowych. Ma to duży wpływ na wysokość rat, spłacanych przez kredytobiorców. Z każdą decyzją Rady Polityki Pieniężnej zmienia się sytuacja finansowa milionów Polaków. Duża część z nich rozważa konwersję zmiennego oprocentowania kredytu na zobowiązanie o stałej stopie. Czy zawsze jest to dobre rozwiązanie? 

Jakie są różnice między zmiennym i stałym oprocentowaniem kredytu? 

Pierwsza rozbieżność między ofertą kredytu o zmiennej i stałej racie to wysokość stawki. Co do zasady, kredyt ze stałą stopą jest droższy. W ten sposób bank rekompensuje sobie ryzyko, które wynika ze zmiany stóp procentowych. W tym temacie występuje o wiele więcej aspektów: 

  • płacenie raty ze stałą stopą procentową pozwala uniezależnić się od sytuacji ekonomicznej, jaka panuje w kraju, 
  • w długim terminie zwiększają się koszty kredytu, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku, gdy rata jest stała, a stopy maleją, 
  • banki domyślnie proponują swoim klientom kredyty o zmiennym oprocentowaniu, oferty o stałej stopie należą do mniejszości – nie są tak łatwo dostępne. Ponadto banki, które oferują taką możliwość, nie przewidują zaciągania kredytu z minimalnym wkładem własnym, co wyklucza znaczną część kredytobiorców. 

Jednocześnie te aspekty mogą nie mieć żadnego znaczenia dla osób, które zmagają się teraz z rosnącymi ratami. Są to osoby, które są w trakcie spłaty zobowiązania i narzekają na pogarszające się warunki kredytowania.  

Czy możliwa jest zmiana oprocentowania w czasie trwania kredytu? 

Banki mogą zmieniać warunki spłaty zobowiązań w trakcie funkcjonowania kredytu. Pozwala im na to rekomendacja S, czyli zbiór zaleceń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na jej podstawie instytucje finansowe mogą zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennej stopy na stałą lub okresowo stałą.  

Banki wybierają możliwość, która jest dla nich korzystniejsza – proponują klientom zmianę oprocentowania na stałe, jedynie na 5 lat. Często okazuje się, że odmawiają tego kredytobiorcom ze względu na nieopłacalność konwersji kredytu: 

  • wiąże się to z kosztami – np. opłatą za wcześniejszą spłatę, 
  • występuje koszt uruchomienia kredytu, 
  • od kredytu, który funkcjonuje na nowych warunkach płacone jest dodatkowe ubezpieczenie. 

Jeśli powyższe koszty przekroczą korzyści wynikające z pobierania odsetek od kredytu opartego na stałej stopie, to jest bardziej niż pewne, że bank odmówi konwersji. Nie należy się jednak poddawać – zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe jest możliwa.

Co, jeśli bank odmówi zmiany warunków oprocentowania kredytu? 

Odpowiedzią na brak zgody ze strony banku może być refinansowanie kredytu lub przeniesienie go do innej instytucji, wraz ze zmianą warunków umowy. Na przeszkodzie może stanąć brak zdolności kredytowej lub brak akceptacji dla źródeł dochodu kredytobiorcy. W każdym z tych przypadków może pomóc doradca kredytowy, który znajdzie najlepszą ofertę na rynku i pomoże klientowi nawet w najgorszej sytuacji. 

 

Tekst powstał we współpracy z doświadczonym doradcą kredytowym z Warszawy