Dlaczego warto zainteresować się usługą faktoringu?

Płynność finansowa jest podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pozwala na terminowe regulowanie bieżących zobowiązań firmy, a także na rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto jest elementem wpływającym na wizerunek firmy jako wiarygodnego finansowo partnera biznesowego, co bezpośrednio przekłada się na perspektywy rozwoju biznesu. Jednakże w obliczu konieczności rozliczania się z kontrahentami fakturami o odroczonych terminach płatności, wynoszących 30,60 lub 90 dni utrzymanie swobodnego przepływu gotówki bywa często olbrzymim wyzwaniem. Rozwiązaniem, które stanowi doskonałe zabezpieczenie najistotniejszego aspektu funkcjonowania firmy, jest bezsprzecznie faktoring. Stanowi on idealne koło ratunkowe w przypadku powstania zatorów płatniczych. I co ważniejsze wartości dodane wynikające z faktoringu generują dla przedsiębiorstwa również szereg innych korzyści wpływających na bezpieczeństwo finansowe firmy.

Faktoring innowacyjną metodą finansowania

Finansowanie z faktur jest jedyną metodą dotowania działalności gospodarczej, która w odwrotności do kredytów nie generuje dla przedsiębiorstwa dodatkowych zobowiązań ani należności. Ponadto nie obciąża zdolności kredytowej firmy, pozostawiając możliwość zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w banku.

Pośród dodatkowych zalet należy również uwzględnić stosunkowo niskie koszty tej formy finansowania, które opcjonalnie można ująć w kosztach. Ponadto elastyczność faktoringu umożliwia korzystanie z usługi jednakowo dużym stabilnym przedsiębiorstwom. Jak też niewielkim firmom, a nawet indywidualnym przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Usługi faktoringowe mogą stanowić doskonałe wsparcie:

• w sytuacjach generujących zatory płatnicze.

• Jako zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej,

• a także jako metoda na pozyskanie finansowania przeznaczonego w rozwój przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

Usługa faktoringu poza oczywistą korzyścią z finansowania generuje dla przedsiębiorcy dodatkowe korzyści zdecydowanie wpływające na bezpieczeństwo firmy. Do najistotniejszych wartości dodanych należą bezsprzecznie takie aspekty jak:

• ograniczenie ryzyka biznesowego do minimum.

• Pozyskanie przewagi konkurencyjnej.

• Finansowe dyscyplinowanie nierzetelnych kontrahentów do terminowego regulowania faktur.

• Wzrost wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa.

• Budowa pozytywnego wizerunku firmy.

• Większe możliwości negocjacji cen i rabatów.

• Lepsze perspektywy rozwoju firmy.

Faktoring korzyścią płynący…

• Z uwagi na fakt, że firma faktoringowa jako faktor ma większe możliwości weryfikacji wiarygodności potencjalnych kontrahentów, jest gwarantem bezpieczeństwa. Zarówno w doborze nowych partnerów biznesowych, jak i w opcji rozliczeń za pomocą płatności odroczonych.

• Perspektywa szybszego pozyskania środków finansowych z wystawionych dokumentów sprzedaży i możliwość zaproponowania najważniejszym kontrahentom długich terminów płatności generuje przewagę na tle konkurencji. Oczywiście z tytułu elastyczności proponowanej partnerom biznesowym.

• Usługa faktoringu wywołuje również wśród kontrahentów pewien respekt finansowy. Świadomość, że należności obsługiwane przez firmę faktoringową, która w przypadku opóźnień może uruchomić procesy windykacyjne, jest odpowiednio silnym motywatorem do terminowego regulowania zobowiązań.

• Wartością dodaną korzystania z faktoringu jest również fakt, iż nie jest on zgłaszany w żadnym rejestrze. Dodatkowo zobowiązania wynikające z usługi nie są ujmowane w bilansie. Dzięki czemu w razie konieczności skorzystania z kredytu, z punktu instytucji finansowych, jakimi są banki, przedsiębiorstwo jest wiarygodnym kredytobiorcą, terminowo regulującym zobowiązania. I bez obciążeń kredytowych.

• Terminowe uiszczanie płatności pomaga też w krótkim czasie wybudować wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i wiarygodnego pod kątem finansowym partnera biznesowego.

• Dodatkowo przedsiębiorca wskutek korzystania z faktoringu, który umożliwia niemalże natychmiastowe uwolnienie środków pieniężnych z faktur, ma dużo większe możliwości pertraktacji cenowych na zakup towarów oraz dużo większe szanse na wynegocjowanie korzystnych rabatów.

Krótki wniosek

Korzyści wynikające z faktoringu zdecydowanie wskazują, że temat jest bezsprzecznie wart uwagi i możliwości zawarcia umowy. Dlatego warto przeanalizować informacje umieszczone na stronie firmy PragmaGO. Dostępne pod linkiem: https://pragmago.pl/ w zakładce „Usługi”.

 Głównie z uwagi na fakt, że jest to firma, która już od wielu lat dostarcza usługi faktoringu dla biznesu. I dla rzeszy przedsiębiorców jest już stabilnym parterem biznesowym godnym zaufania i polecenia.