Rodzaje konfliktów w firmie

Wydaje Ci się, że Twoje przedsiębiorstwo świetnie działa? Wszystko się rozwija, zatrudniasz coraz więcej pracowników, Twoje zarobki są coraz lepsze. Wydawać by się mogło, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Do czasu… W nawet najlepiej prosperujących firmach, prędzej czy później pojawiają się jakieś konflikty. Mogą być większe, mniejsze, czasem bardziej osobiste, a czasem takie, w które wmieszani są wszyscy. Może się też zdarzyć, że dojdzie do konfliktu z klientem.

W pracy, mogą pojawić się konflikty na wielu płaszczyznach. Często wynikają one z niedogadania, problemów, złej atmosfery, ale też różnic, jakie pojawiają się między pracownikami.

Jednym z typów konfliktów, jakie wyróżniamy, jest konflikt preferowanych wartości. Pojawia się on, kiedy współpracownicy mają różne poglądy na dany temat, inne rzeczy są dla nich ważne. Mówimy tutaj raczej o tym, kto co sądzi, jakie ma podejście do świata, ale też do danej sprawy. Jeden z pracowników może uważać, że na przykład firma powinna obrać inną strategię, a ktoś inny ma zupełnie inne zdanie. Może wtedy pojawić się konflikt preferowanych wartości.

Kolejnym typem jest konflikt relacji. Może on wynikać ze złej atmosfery, niedobrej komunikacji, negatywnych emocji, które w pewnym momencie będą mocno wyczuwalne. Czasem wynika on ze stereotypów, zazdrości. Raczej dotyczy wszystkiego tego, co dzieje się między ludźmi. Ktoś kogoś może nie lubić, mieć jakeś pretensje, uwagi. Może się zdarzyć także, że wyniknie on ze względu na plotki czy pomówienia, które pojawią się w firmie.

Istnieje także konflikt dostępu do informacji. Jest on zazwyczaj spowodowany złym doinformowaniem. Ktoś czegoś może nie wiedzieć, ktoś może wiedzieć zbyt dużo. Zdarza się także, że wynika on przez posiadanie informacji na dany temat, na przykład jakiegoś projektu realizowanego w firmie czy oferty, ale całkowicie od siebie różnych. Czasami ma także związek z tym, że ktoś źle zinterpretuje posiadane informacje.

Można wyróżnić także konflikt ról. Pojawia się on, kiedy dana osoba pełni więcej niż jedną rolę społeczną. Jako przykład, można podać kobietę, która wraca do pracy po ciąży. Z jednej strony jest matką, która w momencie powrotu do pracy, jest uważana za niedobrą, ponieważ zostawiła dziecko. Gdyby jednak została w domu i pełniła przede wszystkim rolę mamy, byłaby postrzega jako zły pracownik, który nie chce wrócić do firmy. Analogicznie oczywiście, sytuacja może wyglądać z ojcami. Zasadniczo uważa się, że żeby powstał ten rodzaj konfliktu, trzeba pełnić co najmniej dwie role, może ich także być więcej.

Konflikty w firmie są bardzo poważną rzeczą. Wpływają znacznie na atmosferę w pracy, porozumienie, a co za tym idzie, także na efektywność pracy. Trudno unikać nieporozumień, ale zawsze należy próbować rozwiązywać takie sytuacje.